Lokalmat

Leieproduksjon

En stor del av virksomheten vår bygger på leiearbeid for småskalaprodusenter. Dette er i all hovedsak gårdbrukere med husdyrproduksjon – som tar tilbake eget slakt for videreforedling. De har salgsansvaret selv, og omsetter i ulike kanaler. I tillegg leverer Halsan Kjøtt spesialtilpassede produkter til restauranter.

Noen av de vi leverer til, er:     

  • Gold of italy
  • Ox of Norway
  • Grobian Restauranter
  • Nordøst Food & Coctails
  • Naturkjøtt
  • Røstad Øvre
  • Haugslia Gårdsbutikk
  • Kristoffer Myran
  • Falstadsenteret

Selv om vi ser en klar økning i leiearbeid, er det viltsesongen som er vår høysesong. Da mangedobler vi antall arbeidere, for nedskjæring, pakking og foredling av kjøtt fra hele Midt-Norge.